Паспорт безпеки закладу освіти: детальний опис та інструкції щодо оформлення

Паспорт безпеки закладу освіти: детальний опис та інструкції щодо оформлення
Дата: 10.07.2024

Готуємось до нового навчального року

Паспорт безпеки закладу освіти є ключовим інструментом для попередження надзвичайних ситуацій. Адже він містить інформацію, яка дозволяє виявити та оцінити потенційні ризики та загрози, розробити план дій на випадок їх виникнення та забезпечити ефективну взаємодію з правоохоронними органами. Тож поговоримо про ключові компоненти цього документа та важливі нюанси щодо його заповнення.

Термін «Паспорт безпеки закладу освіти» (далі Паспорт безпеки) визначено у Постанові КМУ від 15.08.2023 №867 й має  таке тлумачення: «Паспорт безпеки закладу освіти – накопичувальний довідково-інформаційний документ, в якому зазначається інформація про заклад освіти, актуальний стан забезпечення безпеки в закладі освіти, можливі негативні явища в його освітньому середовищі, фактори, що їх обумовлюють чи можуть обумовити їх виникнення». Уніфікована форма Паспорту безпеки наведена у додатку до Порядку раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу в разі нападу або ризику нападу на заклад освіти, затвердженого спільним наказом МВС та МОН України від 18.08.2023  № 685/1013 (далі - Порядок).  

Згідно з Порядком складання та оновлення Паспорту безпеки входить до компетенції Команди реагування,  склад якої затверджує керівник закладу освіти (не менше 3-х працівників, які залучені до освітнього процесу). Також до цього процесу до початку нового навчального року заклад освіти може запросити уповноваженого поліцейського та працівників ДСНС.  Важливі нюанси щодо його заповнення:

• актуальність. Він має ґрунтуватись на актуальній інформації, враховувати особливості та конкретні потреби закладу освіти й регулярно оновлюватись;

• відповідальність.  Документ має чітко визначати відповідальність за кожен пункт плану дій на випадок надзвичайної ситуації та інші важливі аспекти безпеки в закладі освіти. Для кожного пункту Паспорта безпеки слід призначити відповідальну особу з чітко визначеними обов'язками та повноваженнями;

• чіткість та зрозумілість. Інформація має бути чітко викладена, лаконічною та зрозумілою для всіх зацікавлених осіб. Також можна використовувати візуальні матеріали, такі як схеми, плани евакуації, інструкції тощо, для покращення засвоєння інформації.

Зауважити! У листі МОН від 02.05.2024 № 1/7674-24 щодо електронної бази даних «Паспорт безпеки закладу освіти» міністерство повідомило, що у програмно-апаратному комплексі АІКОМ створено Електронний паспорт безпеки. Після коригування відповідних даних заклад освіти може згенерувати та завантажити друкований макет паспорта у форматі PDF. Також у цьому листі відомство зазначило, що ведеться робота із внесення змін до Порядку з метою впровадження Електронного паспорта безпеки на національному рівні. 

Складові Паспорта безпеки

Паспорт безпеки розробляється на навчальний рік. На титульній сторінці документа  розміщується його назва, повне найменування закладу освіти та такі дані:

• регіон;

• найменування територіальної громади;

• найменування населеного пункту;

• найменування закладу освіти;

• номер у системі управління освітою;

• географічні координати (довгота, широта). 

Паспорт безпеки містить 6 ключових компонентів, а саме:

І. Відомості про заклад освіти, адміністрацію. Команда реагування закладу освіти.

Цей розділ включає 4 підрозділи:

1. Відомості про заклад освіти. Тут вноситься така інформація:

• повне та скорочене найменування;

• місцезнаходження;

• код КОАТУУ та код ЄДРПОУ;

• форма власності;

• тип закладу, його ступінь;

• найменування органу, до сфери управління якого належить  заклад освіти;

• контактна інформація;

• дата оновлення даних.

2. Відомості про адміністрацію закладу освіти. У цій таблиці вказуються прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), найменування, контактний телефон працівників, які працюють за такими посадами:

• керівник закладу освіти;

• заступник керівника закладу освіти;

• психолог;

• медичний працівник;

• охоронець або суб’єкт охоронної діяльності (за наявності);

• уповноважений поліцейський;

• представник ДСНС.

3. Команда реагування закладу освіти. У цій таблиці вноситься така інформація щодо членів Команди:

• посада;

• прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

• номер телефону;

• електронна адреса.

4. Інформація про роботу постійно діючої технічної комісії. У цій таблиці зазначаються такі відомості:

• комісія створена (так/ні);

• до складу комісії входить поліцейський (так/ні);

• результати попереднього висновку комісії щодо готовності закладу освіти до навчального року;

• результати висновку комісії щодо готовності закладу освіти до навчального року.

ІІ. Характеристика місцевості в районі місцезнаходження закладу освіти.

Цей розділ також включає 4 підрозділи:

1. Характеристика місцевості в районі місцезнаходження закладу освіти.

У цій таблиці вказується такі особливості розташування закладу освіти залежно від рельєфу (рівнинний, гористий, низовинна рівнин):

• можливості під’їзду/підходу (доступно, перешкода);

• прилеглі лісові масиви (відстань, напрям);

• прилеглі водні об’єкти (вид (річка, озеро, море) та відстань);

• наявність автомобільних шляхів загального користування (так/ні).

2. Об’єкти, які розташовані поблизу закладу освіти (інші заклади освіти, торгівельні, адміністративні та інші об’єкти у радіусі до 1,5 км у сільській місцевості та до 750 м у містах).

У таблиці вноситься така інформація:

• найменування об'єкта;

• характеристика та пов’язані ризики;

• відстань.

3. Транспортні комунікації, розташовані біля закладу освіти (зупинки, вокзали, станції тощо у радіусі до 1,5 км у сільській місцевості та до 750 м у містах). У таблиці вноситься її найменування, характеристика та відстань (м або км).

4. Суб’єкти господарювання, що обслуговують заклад освіти (логістика, харчування, вивіз сміття, ремонтні роботи тощо). Тут зазначається його найменування, сфера обслуговування та графік роботи.

ІІІ. Територія закладу освіти.

Цей розділ включає 3 підрозділи:

1. Найменування та короткий опис території. Тут зазначається така інформація:

• склад території;

• загальна площа всіх ділянок;

• географічні координати. 

2. Опис укриття.

У цій таблиці обирається один із таких варіантів укриття:

• у наявності, належним чином облаштоване та розраховане на всіх учасників освітнього процесу;

• відсутнє;

• у наявності,  але не в повній мірі відповідає кількісним та якісним вимогам.

У примітці зазначається розташування укриття: на території закладу освіти/прилегла територія.

3. Середня кількість учасників освітнього процесу, які одночасно перебувають у закладі освіти. Тут вказуються графік перебування (він визначається закладом освіти) та відповідна кількість осіб.

ІV. Стан забезпечення засобами охорони закладу освіти.

Цей розділ містить 6 підрозділів:

1. Наявність системи відеоспостереження. Тут вказується така інформація:

• належність (поліція охорони або найменування суб’єкта охоронної діяльності);

• функціональні можливості (покриття, особи, які мають доступ до серверу зберігання інформації та строк збереження інформації).

2. Металодетектори (вказується належність (поліція охорони або найменування суб’єкта охоронної діяльності)).

3. Кнопки тривожної сигналізації (вказується належність (поліція охорони або найменування суб’єкта охоронної діяльності) та орієнтовний час реагування).

4. Охоронна сигналізація (вказується належність (поліція охорони або найменування суб’єкта охоронної діяльності) та орієнтовний час реагування).

5. Охорона закладу освіти (вказується належність (поліція охорони або найменування суб’єкта охоронної діяльності) та режим роботи (добовий або робочий час).

6. Інші засоби безпеки. Тут вказується така інформація:

• огорожа території закладу освіти;

• пішохідний перехід (регульований/нерегульований);

• засоби примусового зниження швидкості;

• обмежувальні/попереджувальні дорожні знаки, у тому числі острівці безпеки та написи «Діти», «Школа»;

• інше.

V. Пожежна безпека закладу освіти.

У цьому розділі вказуються документи щодо результатів перевірки із зазначенням їх реквізитів. 

VI. Додаткова інформація щодо закладу освіти.

Тут зазначається інформація щодо діяльності у закладі освіти поза освітнім процесом, пов’язаної із дозвіллям дітей (гуртки, секції, пришкільні табори), включно із даними щодо осіб та суб’єктів господарювання, які мають доступ до закладу освіти, їх контактна інформація.

Копія Паспорту безпеки надається уповноваженому поліцейському, працівнику ДСНС та (за потреби) представникам інших органів державної влади.

Паспорт безпеки є динамічним документом, який має регулярно оновлюватися. Звісно, він не є гарантією того, що в закладі освіти ніколи не виникне надзвичайна ситуація. Проте він допомагає бути готовим до такої ситуації та мінімізувати її наслідки.

Джерело:

Вподобайкі:

0
0
0
0

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар

Новини:

Поділитися: