Ремонт приміщень закладів освіти, переведених на автономне фінансування

Ремонт приміщень закладів освіти, переведених на автономне фінансування
Дата: 16.09.2023

Створено Комунальну установу фінансового обслуговування закладів освіти. Заклади освіти переведені на автономне фінансування. Хто здійснює виплати щодо капітальних ремонтів в закладі? Відділ освіти чи заклад? Яким документом керуватись?

📝 Відповідно до статті 80 Закону України «Про освіту»,** **до майна закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти належать:

• нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо;

• майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;

• інші активи, передбачені законодавством.

📎 Майно закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти належить їм на правах, визначених законодавством, а саме закріплюється на праві оперативного управління (ч. 1 ст. 137 Господарського кодексу України).

📝 Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» підлягають державній реєстрації речові права на нерухоме майно, похідні від права власності (право оперативного управління) на підставі рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління, прийнятого власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном. Право оперативного управління є похідними правами і реєструються такі права після проведення державної реєстрації права власності на відповідний об'єкт нерухомого майна.

📎 Законодавство про дошкільну та позашкільну освіту не деталізує витрат цих закладів, проте відповідно до статті 59 Закону України «Про повну загальну середню освіту», фінансова автономія закладів загальної середньої освіти у частині використання бюджетних коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених кошторисами обсягів зокрема на:

• формування структури закладу загальної середньої освіти та його штатного розпису;

• оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників;

• оплату **поточних ремонтних робіт **приміщень і споруд закладів загальної середньої освіти;

• оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;

• укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод (господарських договорів) для забезпечення діяльності закладу освіти.

📎 Довідково! Слово «зокрема» уживається для підкреслення, вирізнення чого-небудь з-поміж однотипного. Тобто перелік, який відзначений словом «зокрема» не є вичерпним.

🔶 Отже, майно закладів освіти передається таким закладам на праві оперативного управління, які і забезпечують належне утримання майна в межах затверджених кошторисів, в тому числі і ремонти приміщень закладів.

Джерело:

Вподобайкі:

0
0
0
0

Коментарі

Поки що немає коментарів. Будьте першим, хто поділився своєю думкою!

Додати коментар

Новини:

Поділитися: